A-pic
pompy ciepła
apic innowacyjne i inteligentne rozwiązania grzewcze

innowacyjność rozwiązań apic

2016/02/27 18:00

Z ogromną satysfakcją i wyjątkową radością informujemy Państwa, że zakończyliśmy pełnym powodzeniem próby rozruchowe nowego, innowacyjnego produktu, o roboczej nazwie: aparat wentylacyjny, grzewczo – klimatyzacyjny pobierający ciepło z kaskady obiegów termodynamicznych HFC/CO2 ,wykorzystujący powietrze jako odnawialne źródło ciepła.

Wyjątkowość tego projektu została potwierdzona opinią o innowacyjności wystawioną przez Centrum Badawczo Rozwojowe.

Opinia o innowacyjności

Wystawiona przez SPOT Centrum Badawczo Rozwojowe, będącą:

centrum badawczo-rozwojowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 z późn. zmianami) z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620 z późn. zm.;) *;

stowarzyszeniem naukowo-technicznym o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą, których zakres działania jest związany z inwestycją będącą przedmiotem wniosku

 

Opinia została sporządzona na wniosek:

Nazwa przedsiębiorcy

 

„a-pic design”

Nowy Dwór Parcela 55C,

96-115 Nowy Kawęczyn

8361522161

 

Dotyczy rozwiązań

Innowacyjnego produktu, jakim jest urządzenie wentylacyjne, grzewczo – klimatyzacyjne, którego układ sterowania poprzez moduł LAN pozwoli na scalanie technologii informatycznej i komunikacyjnej tworząc tym samym innowacyjny system zdalnego sterowania

 

Zastrzeżenia

Opinia bądź jej części nie mogą być publikowane w jakimkolwiek dokumencie bez zgody autora i bez uzgodnienia z nimi formy i treści publikacji. Powyższe materiały nie mogą być wykorzystane do żadnego innego celu niż na potrzeby firmy apic.

Deklaracja bezstronności i poufności: