A-pic
pompy ciepła
apic innowacyjne i inteligentne rozwiązania grzewcze

POMPA CIEPŁA WODA-WODA

2017/02/27 11:58

Instalacja pompy ciepła o odpowiednio dobranej mocy to jeden ze sposobów zagwarantowania budynkowi właściwego zaopatrzenia w energię cieplną oraz w ciepłą wodę użytkową. Jak działa pompa ciepła, jakie są rodzaje pomp i na który z nich warto się zdecydować?


Pompy ciepła – zasada działania


Przedstawiana technologia wykorzystuje energię cieplną pobieraną z otoczenia – np. z gruntu lub powietrza. Jest to urządzenie elektryczne pozwalające zwiększyć ilość pobieranej energii elektrycznej dwukrotnie, a nawet pięciokrotnie – oznacza to, że za każdą pobraną 1 kWh energii budynek otrzymuje od 2 do 5 kWh energii na ogrzanie, a użytkownik płaci jedynie za pobraną z instalacji elektrycznej jednostkę.


Jak działa pompa ciepła? Krążąca w obiegu termodynamicznym substancja cyklicznie zmienia swój stan fizyczny – odbywają się procesy sprężania, skraplania, rozprężania i parowania. Etapy te zachodzą po sobie następująco: sprężarka spręża parę czynnika chłodniczego, a w efekcie temperatura pary rośnie. Następnie w skraplaczu para skrapla się, ogrzewając wodę krążącą w "górnym źródle". Sprężony czynnik chłodniczy w ciekłej formie przepływa przez zawór rozprężny, a proces rozprężania sprawia, że jego temperatura gwałtownie maleje, po czym, przepływając przez parownik, czynnik chłodniczy zaczyna odparowywać – a para ta ponownie jest gromadzona i sprężana w sprężarce.  


Pompa ciepła woda-woda


Dzięki temu wyjaśnieniu łatwiej jest zrozumieć, czym różnią się od siebie pompy ciepła woda-woda i glikol-woda. Różnica tkwi w substancji pełniącej rolę czynnika roboczego, czyli "dolnego źródła". Zasada działania obu tych pomp jest podobna, jednak w przypadku pompy woda-woda w dolnym źródle krąży woda, a w tym drugim solanka – czyli glikol. Pompa ciepła woda-woda wykorzystuje dwie studnie – z jednej z nich woda jest pobierana, a do drugiej zrzucana. W przypadku instalacji solankowych stosowane są natomiast kolektory wykorzystujące energię cieplną zawartą w gruncie.


Jakie są warunki instalacji pompy ciepła woda-woda? 


Do jej zastosowania potrzebne jest przygotowanie dwóch studni, które będą się znajdowały o około 10m od siebie. Niezbędne jest przeprowadzenie analizy wody, na podstawie której można ocenić jej jakość i temperaturę, a także zmierzyć wydajność studni. Woda jest bardzo wydajnym źródłem ciepła i może zapewnić efektywne działanie zainstalowanej pompy, pod warunkiem jednak, że mamy dostęp do wystarczającej ilości, a jej jakość i temperatura są odpowiednie. Dopiero po takiej analizie można przystąpić do realizacji przedsięwzięcia.