A-pic
pompy ciepła
apic innowacyjne i inteligentne rozwiązania grzewcze

Dofinansowanie do pomp ciepła Łask

2017/06/28 14:35

Jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku i planujesz przeprowadzić w nim inwestycję termomodernizacyjną, powinieneś poznać wszystkie przysługujące Ci formy pomocy finansowej. W przypadku usuwania starego systemu grzewczego lub też instalowania nowego w budowanym właśnie budynku, masz prawo ubiegać się o dofinansowanie do urządzeń grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii – czyli np. pomp ciepła.


Pompy ciepła – dlaczego warto w nie inwestować?


Dofinansowanie do pomp ciepła to jeden z wielu argumentów przemawiających za inwestycją w te właśnie urządzenia grzewcze. Oszczędność widoczna jest już na etapie realizacji inwestycji – który inwestor nie skorzystałby z takiej okazji? Jednakże w przypadku pomp ciepła atutów jest znacznie więcej:

  • są to urządzenia działające oszczędnie i wydajnie, dzięki czemu pozwalają na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania domu,

  • są przyjazne środowisku, ponieważ nie wykorzystują paliw kopalnych, których spalanie powoduje emisję niebezpiecznych substancji,

  • działają niezawodnie przez wiele lat od ich zakupu (otrzymują gwarancję producenta; istnieje możliwość korzystania z serwisu gwarancyjnego),

  • działają cicho i w żaden sposób nie przeszkadzają mieszkańcom.


Jeśli powyższe argumenty przekonały Cię już do zakupu pompy ciepła, pora teraz na to, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dofinansowanie. Ważne jest to, że dotacja może być przyznana wyłącznie na niezakończone jeszcze inwestycje. O wszystkie formalności trzeba więc zadbać jeszcze przed rozpoczęciem termomodernizacji lub w trakcie jej trwania.


Łask – uzyskaj dofinansowanie do pomp ciepła


Dofinansowanie nie trafia bezpośrednio do beneficjenta, lecz do banku, który udzielił mu kredytu. Dotacja przybiera formę częściowej spłaty kapitału. Ubiegając się o kredyt w Łasku upewnij się, że bank, z którym chcesz nawiązać współpracę, ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Duża część kwestii formalnych będzie załatwiana między funduszem a bankiem. Ty, jako beneficjent, będziesz miał za zadanie udokumentować wszystkie poniesione koszty, a później wykazać, że inwestycja przyniosła pożądany efekt ekologiczny. Dlatego musisz kompletować dokumenty, faktury i rachunki. Szczegóły na ten temat przedstawi Ci pracownik banku, możesz też uzyskać je kontaktując się z Funduszem. W przypadku mieszkańców Łasku, placówką, która będzie decydowała o dofinansowaniu, jest Fundusz w Łodzi.