A-pic
pompy ciepła
apic innowacyjne i inteligentne rozwiązania grzewcze

Dofinansowanie do pomp ciepła Łódź

2017/04/10 14:31

Promocja ekologicznych systemów grzewczych nie ogranicza się jedynie do kampanii informacyjnych. Realne programy dofinansowania instalacji takiej technologii przemawiają do potencjalnych inwestorów znacznie bardziej niż garść suchych informacji. Dofinansowanie oznacza konkretną kwotę – kwotę, którą można zaoszczędzić na tej inwestycji podczas budowy domu czy też modernizacji systemu grzewczego.


Istnieją dwie formy dofinansowania do pomp ciepła, z których skorzystać można zarówno w Łodzi, jak i w pozostałych miejscach w Polsce. Celem każdej z nich jest promowanie instalacji nowoczesnych, ekologicznych systemów grzewczych w budynkach. Pierwszą z nich są tak zwane premie termomodernizacyjne z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, a drugą dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co warto wiedzieć o każdej z nich?


  • Premie termomodernizacyjne z Funduszu Termomodernizacji i Remontów przyznawane są na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która weszła w życie 19 marca 2009 roku. Otrzymać ją mogą osoby fizyczne, które są właścicielami budynków mieszkalnych. Premia przyznawana jest w wysokości 20% kredytu bankowego, jednak w kwocie nie większej niż 16% kosztów termomodernizacji oraz dwukrotnej kwoty oszczędności przewidzianych na najbliższy rok użytkowania instalacji.

  • Dofinansowanie do pomp ciepła z WFOŚIGW mogą otrzymać osoby, które są właścicielami lub użytkownikami nieruchomości, w której przeprowadzana będzie modernizacja, ale które w miejscu realizacji przedsięwzięcia nie prowadzą działalności gospodarczej. Kwota dofinansowania wynosi 40% kosztów kwalifikowanych, do których nie zalicza się m.in. kosztu przygotowania projektu, obsługi geodezyjnej, ceny grzejników oraz kosztów związanych z robotami towarzyszącymi tej inwestycji (w tym z pracami odtworzeniowymi).


Łódź – jak starać się o dofinansowanie do pomp ciepła?


W pierwszej kolejności należy przygotować dokumentację, która będzie złożona do banku udzielającego kredytu (w przypadku premii termomodernizacyjnej będzie to Bank Gospodarki Krajowej lub Bank Ochrony Środowiska). Dopiero po rozpatrzeniu wniosku kredytowego przez bank i wydaniu pozytywnej decyzji kredowej, wniosek o dofinansowanie może być złożony do odpowiedniego Funduszu, natomiast umowa kredytowa podpisywana jest dopiero po otrzymaniu oficjalnej decyzji o przyznaniu dotacji.