A-pic
pompy ciepła
apic innowacyjne i inteligentne rozwiązania grzewcze

Dofinansowanie do pomp ciepła Piotrków Trybunalski

2017/04/13 11:24

Zarówno instytucje krajowe, jak i unijne wspierają instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii do ogrzewania budynków. Dlatego też istnieją realne możliwości uzyskania dofinansowania na ten cel.


Piotrków Trybunalski – dofinansowanie do pomp ciepła


Pompy ciepła zdobywają w Polsce coraz większą popularność. Te nowoczesne systemy grzewcze nie tylko są przyjazne środowisku (wykorzystują naturalną energię z gruntu, powietrza lub wody), ale pozwalają też mieszkańcom budynku na duże oszczędności. Ogrzewanie ciepłej wody użytkowej oraz dostarczanie budynkowi ciepła to konieczność. Warto więc wybierać rozwiązania, które pozwolą robić to tanio i ekologicznie. Gdy konkretne rozwiązania są dodatkowo wspierane przez państwo i częściowo finansowane z publicznych środków, tym bardziej warto się nimi zainteresować. Przemawia za tym wiele argumentów – trudno odrzucić tak korzystną możliwość.


Kto może się starać o dofinansowanie do pomp ciepła? Wszystkie osoby fizyczne będące właścicielami lub użytkownikami budynków, w których ma zostać wykonana instalacja. W praktyce może to być:

  • osoba prywatna,

  • wspólnota mieszkaniowa,

  • samorząd,

  • inne podmioty.


Dlaczego warto postarać się o taką formę wsparcia? Odpowiedź nasuwa się sama – dzięki temu można znacząco obniżyć wyłożoną z własnej kieszeni kwotę na ten cel. Oczywiście wysokość dofinansowania nie może przekroczyć określonych kwot czy wartości procentowej przedsięwzięcia, jednak wciąż jest to opcja, z której warto skorzystać – ważna inwestycja na wiele lat, którą można zrealizować znacznie taniej i z której można czerpać zauważalne korzyści.


Na jakie konkretne cele może być przeznaczone dofinansowanie? Obejmuje ono koszty kwalifikowane, czyli między innymi zakup pompy ciepła i montaż towarzyszącej jej instalacji grzewczej, modernizacja systemu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, roboty montażowe w kotłowni. Nie obejmuje natomiast kosztu zakupu grzejników czy innych prac remontowych realizowanych przy okazji modernizacji systemu grzewczego.


Aby ubiegać się o dofinansowanie do pomp ciepła w Piotrkowie Trybunalskim, warto najpierw zapoznać się ze wszystkimi procedurami i warunkami uzyskania dotacji. Najlepiej jest podjąć w tej kwestii współpracę z producentem pomp – czyli z nami. Dzięki takiej współpracy łatwiej jest określić zapotrzebowanie budynku, wybrać rodzaj urządzenia i przygotować się do inwestycji. Z naszą pomocą całe przedsięwzięcie przebiegnie gładko. Zapraszamy!