A-pic
pompy ciepła
apic innowacyjne i inteligentne rozwiązania grzewcze

Dofinansowanie do pomp ciepła Skierniewice

2017/05/17 10:52

Jeśli chcesz dokonać termomodernizacji systemu grzewczego w swoim domu w Skierniewicach, możesz uzyskać na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Fundusz w latach 2017-2018 przeznacza na ten cel 5.000.000,00 zł. Dofinansowanie przeznaczone jest na częściową spłatę kredytu udzielonego beneficjentowi przez bank posiadający z Funduszem umowę o współpracę. Jak starać się o uzyskanie dotacji? Poniżej znajdziesz wszystkie szczegóły.


Skierniewice – dofinansowanie do pomp ciepła krok po kroku


Aby uzyskać dofinansowanie do pomp ciepła, należy:

  1. Złożyć formularz zgłoszeniowy oraz niezbędne załączniki w siedzibie banku posiadającego umowę z WFOŚiGW w Łodzi.

  2. Poczekać na ocenę zdolności kredytowej przygotowywaną przez bank. Następnie wniosek przekazywany jest do WFOŚiGW w Łodzi, który rozpatruje go i wydaje decyzję o przyznaniu dofinansowania.

  3. Podpisać umowę kredytową z bankiem – ważne jest, aby zrobić to dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji z Funduszu.

  4. Zrealizować inwestycję i rozliczyć ją z bankiem, który samodzielnie kieruje do Funduszu wniosek o dokonanie spłaty części kredytu.


Ważne jest, aby złożyć wniosek w terminie, a im szybciej to się stanie, tym lepiej, jako że budżet na ten cel dla całego województwa jest ograniczony.


Niekiedy dla wygody mieszkańców Skierniewic pośrednictwa w uzyskaniu dofinansowania do pomp ciepła podejmuje się miasto. W Urzędzie Miasta należy złożyć wtedy wypełniony formularz, który pobrać można ze strony internetowej Urzędu lub w jego siedzibie. Warto trzymać rękę na pulsie, aby nie przekroczyć terminu składania wniosków.


Kilka ważnych informacji dla wnioskodawców:

  • Kto może być beneficjentem? Mogą to być osoby fizyczne, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości; nie mogą prowadzić działalności gospodarczej w miejscu realizacji inwestycji.

  • Ile może wynieść dotacja? Nie może ona przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych zadania, istnieją jednak także ograniczenia dotyczące mocy znamionowej urządzenia.

  • Co zalicza się do kosztów kwalifikowanych? Zakup pompy ciepła, jej montaż oraz wykonanie odwiertów. Koszty niekwalifikowane to m.in.: koszt wykonania dokumentacji projektowej, wynagrodzenie projektantów, cena zakupu grzejników oraz koszt towarzyszących inwestycji robót (również prac odtworzeniowych). Koszty niekwalifikowane mogą być także objęte udzielonym kredytem bankowym, jednak tej części nie pokryje kwota dofinansowania.