A-pic
pompy ciepła
apic innowacyjne i inteligentne rozwiązania grzewcze

Dofinansowanie do pomp ciepła Wieluń

2017/06/13 09:04

O dofinansowanie do pomp ciepła mogą się starać osoby fizyczne będące właścicielami/użytkownikami wieczystymi budynków. Kwota dofinansowania przyznana na termomodernizację budynku to częściowa spłata kapitału kredytu udzielonego przez bank współpracujący z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowaniu podlegają koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, zarówno związanego z instalacją nowego systemu grzewczego wykorzystującego odnawialne źródła energii (np. pomp ciepła), jak i z techniczną termomodernizacją budynku (wymiana stolarki okiennej, drzwi itd.). Kredyt udzielony przez bank może jednak objąć również koszty niekwalifikowane.


Ile wynosi dofinansowanie do pomp ciepła?


Kwota dofinansowania może sięgać nawet 40% wysokości kosztów kwalifikowanych z wyjątkiem budynków, które są wciąż w trakcie budowy lub zostały oddane do użytku po 2015 roku. Wtedy odsetek ten może wynieść maksymalnie 30%. Dokładna wysokość ustalana jest z zastrzeżeniem, że dla całości inwestycji kwota ta nie przekroczy 30 000 zł, a dla samej modernizacji lub budowy źródła ciepła – 20 000 zł.


Warunkiem wypłacenia dotacji jest osiągnięcie określonego efektu energetycznego w pierwszym pełnym sezonie grzewczym po zakończeniu inwestycji. W przypadku pomp ciepła wymagana jest min. 30%-wa redukcja emisji CO2.


Wieluń – jak uzyskać dofinansowanie do pomp ciepła?


Osoby fizyczne starające się o dotację w Wieluniu wnioski o dofinansowanie muszą składać w banku współpracującym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Lista takich banków, także oddziałów w Wieluniu, dostępna jest na stronie internetowej Funduszu. Termin składania wniosków mija 30 września, a bank ma obowiązek przekazać je do Funduszu do 31 października. Kwota przeznacza na ten cel w 2017 roku to 5 000 000 zł, z czego 3 000 000 zł ma być wypłacone w roku 2017, a pozostała część w roku 2018.


Szczegółowe informacje dotyczące formalnej strony składania wniosków (a także przygotowywania audytu energetycznego i innych informacji wymaganych przez banki bądź Fundusz) dostępne są na stronie Funduszu. Zachęcamy też do skontaktowania się z nami w tej sprawie – jako producent pomp ciepła możemy być pomocni w staraniu się o dofinansowanie, jak i w wyborze właściwego urządzenia grzewczego, które przyniesie największe oszczędności energetyczne danemu budynkowi. Zapraszamy do podjęcia współpracy z apic!