A-pic
pompy ciepła
apic innowacyjne i inteligentne rozwiązania grzewcze

Pompy ciepła - dofinansowanie Łódź

2017/04/10 11:34

Jako że obecnie promowane są ekologiczne rozwiązania grzewcze, instalując pompy ciepła można liczyć na dofinansowanie. Źródła dofinansowań są różnorodne, a ich wysokość może sięgnąć nawet 40% kosztu inwestycji, i to niezależnie od miejsca jej realizacji: czy jest to miasto tak duże jak Łódź, czy też niewielka miejscowość. Jakie warunki muszą być spełnione, aby móc skorzystać z tej możliwości?


Dofinansowanie do pomp ciepła – warunki


Aby uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła, należy przede wszystkim przygotować niezbędne dokumenty dla banku, który udzielić ma kredytu. Na ich podstawie bank musi podjąć wstępną pozytywną decyzję kredytową, która następnie przesyłana jest do funduszu, z którego pochodzić będzie kwota dofinansowania. Dopiero po decyzji tej instytucji może być podpisana umowa kredytowa.


Dotacja może wynosić maksymalnie 40% kosztów kwalifikowanych, do których należą: zakup oraz montaż nowej fabrycznie pompy ciepła, wykonanie bądź modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku (bez zakupu grzejników), a w przypadku instalacji sond gruntowych także wykonanie odwiertów. Koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć ustalonych limitów.


Łódź – różne źródła dofinansowania do pomp ciepła


Dofinansowanie na pompę ciepła może pochodzić z następujących źródeł:


  • Fundusz Termomodernizacji i Remontów – w przypadku tego źródła można ubiegać się o tak zwaną premię termomodernizacyjną. Z tej możliwości mogą skorzystać osoby fizyczne będące w posiadaniu budynków mieszkalnych. Premia wynosi 20% uzyskanego na ten cel kredytu, jednak jej dokładna kwota jest ustalana na podstawie specjalistycznego audytu energetycznego. Maksymalnie może wynieść 16% kosztów termomodernizacji oraz dwukrotność oszczędności przewidywanych na pierwszy rok użytkowania. O ten rodzaj dofinansowania można się ubiegać w Banku Ochrony Środowiska bądź w Banku Gospodarki Krajowej.

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – uprawnione do skorzystania z dofinansowania są w tym przypadku osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej w miejscu realizacji inwestycji i są właścicielami nieruchomości, która ma zostać zmodernizowana lub dla której ma być wykonana nowa instalacja. Wysokość dotacji może w tym przypadku wynieść 40% kosztów.


Dofinansowanie do pomp ciepła to cenne wsparcie finansowe. Warto skorzystać z powyższych możliwości, które dostępne są także w Łodzi!