A-pic
pompy ciepła
apic innowacyjne i inteligentne rozwiązania grzewcze

Pompy ciepła - dofinansowanie Ozorków

2017/06/26 09:08

Korzyści płynących z instalacji nowoczesnego systemu grzewczego w postaci pompy ciepła jest wiele. Należą do nich oczywiście korzyści ekologiczne, ale warto pamiętać też o tych finansowych. Wynikają one właściwie z dwóch kwestii: po pierwsze z oszczędności, które płyną z zastosowania takiego systemu grzewczego (niższe opłaty za ogrzewanie budynku i ciepłej wody użytkowej), a po drugie z obniżenia kosztów realizacji inwestycji termomodernizacyjnej, które jest możliwe ze względu na fakt, iż pompy ciepła mogą być dofinansowane z funduszy publicznych.


Ta pierwsza forma oszczędności jest samoistna i wynika po prostu ze specyfiki działania urządzenia, jakim jest pompa ciepła. Używając jej, oszczędza się automatycznie w porównaniu do systemów grzewczych wykorzystujących inne niż odnawialne źródła energii. O tę drugą formę oszczędności – czyli dofinansowanie – trzeba się natomiast postarać. Przysługuje ono każdemu, kto:

  • jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku,

  • planuje lub rozpoczął już termomodernizację budynku lub budowę systemu grzewczego, ale jeszcze jej nie ukończył,

  • spełni wszystkie formalności dotyczące ubiegania się o dofinansowanie (złoży właściwe wnioski i dokumenty, zmieści się w wyznaczonych terminach, właściwie rozliczy inwestycję).


Ozorków – czy łatwo zyskać dofinansowanie do pomp ciepła?


Aby uzyskać dofinansowanie do pomp ciepła, czy to w Ozorkowie, czy w każdym innym mieście, należy przede wszystkim uzyskać pozytywną decyzję kredytową z banku, który współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja jest bowiem udzielana w ramach częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego, wobec czego pieniądze nie trafiają bezpośrednio do beneficjenta, lecz do banku, zmniejszając jednocześnie obciążenie kredytobiorcy. Formalności nie są zbyt skomplikowane – ich dużą część bank załatwia bezpośrednio z Funduszem. Po stronie beneficjenta leży jednak obowiązek dostarczenia całej niezbędnej dokumentacji, rejestrowania przebiegu inwestycji i wszystkich związanych z nią kosztów.


Firma apic, która oferuje pompy ciepła w Ozorkowie, w całym województwie łódzkim oraz na terenie całej Polski, pomaga także w uzyskiwaniu dofinansowania. Służymy poradą oraz praktyczną pomocą w dopełnianiu wszelkich formalności. Pomagamy też naturalnie w wyborze urządzeń grzewczych, które najlepiej spełnią potrzeby mieszkańców określonego budynku. Zapraszamy do współpracy!