A-pic
pompy ciepła
apic innowacyjne i inteligentne rozwiązania grzewcze

Strefa klienta

Zanim zapoznasz się z naszą ofertą sprawdź możliwość dofinansowania inwestycji, propozycje programów partnerskich oraz ragulamin korzystania z serwisu.

Regulamin

Strona zawiera regulaminy:

I. Regulamin korzystania z serwisu apic design OnLine

II. Polityka Cookies

I. Regulamin korzystania z serwisu apic design OnLine

Witamy w serwisie apic design OnLine. Poniżej przedstawiamy zasady i warunki korzystania z naszej witryny.

Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą witryny a-pic.pl i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami, czyli także z Panią/Panem.

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujecie Państwo aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowiązujecie się Państwo do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

1. Charakter i cele witryny a-pic.pl

Witryna a-pic.pl jest serwisem informacyjno-promocyjnym wydającej ją firmy a-pic design. Zgodnie z tym założeniem, celem witryny jest:

  • promocja usług i produktów producenta pomp ciepła: a-pic design
  • udostępnianie użytkownikom możliwości opracowania oferty i skorzystania z kalkulatorów a-pic design oraz złożenia zamówienia

2. Rejestracja użytkowników i ochrona danych

Dostęp do możliwości i usług w witrynie a-pic.pl jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem, a także zarejestrowanym użytkownikiem.
Rejestracja otwiera Ci pełne możliwości korzystania z witryny a-pic.pl – po zarejestrowaniu się możesz przygotować i zapisać ofertę, złożyć zamówienie i mieć kontakt z serwisem oraz korzystać z dodatkowych informacji serwisowych.
Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny a-pic.pl, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie o ochronie danych osobowych.


3. Prawa i możliwości użytkowników witryny

Rejestrując się w witrynie a-pic.pl:

  • zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,
  • akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
  • zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,
  • zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.

Goście witryny a-pic.pl mają prawo korzystać z możliwości i usług udostępnianych w witrynie:

  • przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania do użytku domowego oraz pobierania dokumentów elektronicznych,
  • porozumiewania się z pracownikami firmy a-pic design za pomocą formularza kontaktowego i innych.

Użytkownik zostawiając numer telefonu, podając swój e-mail lub pobierając ofertę na swój e-mail zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w celach przygotowania oferty oraz na informowanie o zmianach cen i warunków handlowych i innych informacji marketingowych.

4. Zmiany regulaminu korzystania z witryny a-pic.pl

Zgadzasz się, że Wydawca serwisu a-pic.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.

II Polityka cookies

Polityka prywatności