Blog

Co oznaczają skróty COP, SCOP, SPF?

Rozszyfrowujemy kluczowe wskaźniki opisujące pompy ciepła!

Szukając idealnej pompy ciepła do swojego domu, możesz natknąć się na wiele określeń, które na pierwszy rzut oka wydają się być czarną magią. W niniejszym tekście postaramy się rozszyfrować kluczowe skróty używane w kontekście pomp ciepła. Czym są zatem COP, SCOP i SPF? Odpowiedź na to pytanie w dalszych akapitach.

Co to jest COP?

COP to skrót od angielskiego określenia Coefficient of performance, które można przetłumaczyć jako współczynnik efektywności. Pojęcie to stosowane jest w szeroko pojętej branży grzewczej, obejmując również rynek pomp ciepła. W ich przypadku wskaźnik ten wyraża stosunek ilości energii dostarczanej przez urządzenie do ilości energii elektrycznej potrzebnej na jej wyprodukowanie. Wyrazić można to wzorem:

COPHP = QHP / Eel

gdzie:

QHP – ciepło wyprodukowane przez pompę ciepła,

Eel – ilość energii elektrycznej zużytej na wyprodukowanie ciepła.

W oparciu o aktualną normę PN 14511 można też określić średnią moc grzewczą pompy ciepła oraz jej zużycie mocy elektrycznej. Wówczas COP można obliczyć z wzoru:

COPHP = MHP / Mel

gdzie:

MHP to średnia moc grzewcza pompy ciepła,

Mel to zużycie mocy elektrycznej pompy ciepła.

Co to oznacza w praktyce? Przykładowo, jeśli współczynnik COP pompy ciepła wynosi 5,41 (taką pompę ciepła znajdziesz TU) przy danym poziomie temperatury, oznacza to, że że przy zużyciu 1kWH energii, urządzenie wyprodukuje 5,41 kWh ciepła. Łatwo wywnioskować, że im wyższy wskaźnik COP, tym wyższa efektywność urządzenia. Należy jednak również pamiętać, że współczynnik COP jest wskaźnikiem obliczanym w warunkach laboratoryjnych w ściśle określonej temperaturze, co oznacza wykluczenie wpływu wielu istotnych czynników, takich jak np. zmiany temperatury wody w instalacji. Z tego względu opisując urządzenie, korzysta się również ze wskaźników opisanych w kolejnych akapitach. 

Co to jest SCOP?

Skrót SCOP pochodzi od angielskiej nazwy Seasonal Coefficient of Performance, co oznacza sezonowy wskaźnik, efektywności określający stosunek ilości ciepła wyprodukowanego w danym sezonie grzewczym do pobranej w tym czasie energii elektrycznej. Podobnie jak w przypadku COP, są to wartości szacowane, co oznacza, że są oparte na założeniach mających obrazować warunki panujące w sezonie grzewczym, jednak w pełni ich nie oddających.

Na wartość SCOP wpływ mają:

– moc grzewcza budynku: ta sama pompa ciepła w bardzo podobnych budynkach może mieć różny SCOP, wynika to choćby z tego, że mimo takiego samego zapotrzebowania na ciepło, domownicy będą preferowali inne temperatury,

– rodzaj instalacji: nawet, jeśli budynki mają takie same parametry, SCOP może się różnić z powodu odmiennych instalacji,

– wahania temperatury, które potrafią zaskoczyć, nie tylko polskich drogowców!

Wygląda zatem na to, że ani COP ani SCOP nie są w stanie podać pełnej informacji na temat sprawności pompy ciepła. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi SPF…

Co to jest SPF?

Jeśli chodzi o skrót SPF, jest to pojęcie, które pochodzi od angielskiej nazwy Seasonal Perfomance Factor i pozwala nam określić, z jakim wydatkiem wiąże się użytkowanie pompy ciepła. Jego wartość jest liczona w oparciu o konkretną pompę ciepła użytkowaną w konkretnych warunkach i w konkretnym sezonie grzewczym.

Obliczenie tego współczynnika daje możliwość uniknięcia mało wydajnych realizacji oraz powielania błędów projektowych i instalacyjnych.

Ważne: im wyższe wskaźniki SCOP i SPF, tym mniej energii elektrycznej zużyjesz do ogrzewania, a co za tym idzie – zapłacisz niższe rachunki.