Artykuły

Dofinansowanie do pomp ciepła Łódź

Czy warto starać się o dofinansowanie do pomp ciepła? Odpowiedź na to pytanie jest chyba oczywista!

Promocja ekologicznych

systemów grzewczych nie ogranicza się jedynie do kampanii

informacyjnych. Realne programy dofinansowania instalacji takiej

technologii przemawiają do potencjalnych inwestorów znacznie

bardziej niż garść suchych informacji. Dofinansowanie oznacza

konkretną kwotę – kwotę, którą można zaoszczędzić na tej

inwestycji podczas budowy domu czy też modernizacji systemu

grzewczego.

Istnieją dwie formy

dofinansowania do pomp ciepła, z których skorzystać można

zarówno w Łodzi, jak i w pozostałych miejscach w Polsce.

Celem każdej z nich jest promowanie instalacji nowoczesnych,

ekologicznych systemów grzewczych w budynkach. Pierwszą z nich są

tak zwane premie termomodernizacyjne z Funduszu Termomodernizacji i

Remontów, a drugą dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co warto wiedzieć o każdej z nich?

 • Premie

  termomodernizacyjne z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

  przyznawane są na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i

  remontów, która weszła w życie 19 marca 2009 roku. Otrzymać ją

  mogą osoby fizyczne, które są właścicielami budynków

  mieszkalnych. Premia przyznawana jest w wysokości 20% kredytu

  bankowego, jednak w kwocie nie większej niż 16% kosztów

  termomodernizacji oraz dwukrotnej kwoty oszczędności

  przewidzianych na najbliższy rok użytkowania instalacji.

 • Dofinansowanie do

  pomp ciepła z WFOŚIGW mogą otrzymać osoby, które są

  właścicielami lub użytkownikami nieruchomości, w której

  przeprowadzana będzie modernizacja, ale które w miejscu realizacji

  przedsięwzięcia nie prowadzą działalności gospodarczej. Kwota

  dofinansowania wynosi 40% kosztów kwalifikowanych, do których nie

  zalicza się m.in. kosztu przygotowania projektu, obsługi

  geodezyjnej, ceny grzejników oraz kosztów związanych z robotami

  towarzyszącymi tej inwestycji (w tym z pracami odtworzeniowymi).

Łódź – jak starać

się o dofinansowanie do pomp ciepła?

W pierwszej kolejności

należy przygotować dokumentację, która będzie złożona do banku

udzielającego kredytu (w przypadku premii termomodernizacyjnej

będzie to Bank Gospodarki Krajowej lub Bank Ochrony Środowiska).

Dopiero po rozpatrzeniu wniosku kredytowego przez bank i wydaniu

pozytywnej decyzji kredowej, wniosek o dofinansowanie może

być złożony do odpowiedniego Funduszu, natomiast umowa kredytowa

podpisywana jest dopiero po otrzymaniu oficjalnej decyzji o

przyznaniu dotacji.