Artykuły

Dofinansowanie do pomp ciepła Opoczno

Chcesz zdobyć dofinansowanie do pomp ciepła? Dowiedz się, jak to zrobić krok po kroku.

Dofinansowanie do pomp

ciepła należy się tym, którzy zdecydowali się na instalację

takiego urządzenia w swoim budynku w celach termomodernizacyjnych.

Jedynym warunkiem jest dopełnienie wszelkich formalności. Znaczenie

może mieć także kolejność zgłaszania wniosków o

dofinansowanie, gdyż z oczywistych przyczyn budżet na ten

cel nie jest nieograniczony.

W przypadku mieszkańców

Opoczna, instytucją zajmującą się przyznawaniem dotacji na

cele termomodernizacyjne budynków jest Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie należy się jednak

zgłaszać do niego bezpośrednio z wnioskiem, ponieważ pośrednikiem

w uzyskaniu dofinansowania zawsze jest bank, który udziela

inwestorowi kredytu oraz ma z Funduszem podpisaną umowę o

współpracy.

Dofinansowanie do pomp

ciepła krok po kroku

Co należy zrobić, aby

uzyskać dofinansowanie do pomp ciepła w Opocznie?

 • Krok 1. Zapoznanie

  się z listą banków w Opocznie, które współpracują z

  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

  Łodzi.

 • Krok 2. Złożenie do

  wybranego banku wniosku o udzielenie dofinansowania z

  przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału. Wniosek musi być

  złożony z wykorzystaniem obowiązujących formularzy.

 • Krok 3. Oczekiwanie

  na decyzję kredytową banku.

 • Krok 4. Po przyznaniu

  kredytu na termomodernizację przekazanie przez bank wypełnionych

  wniosków do Funduszu.

 • Krok 5. Podpisanie

  umowy kredytowej pomiędzy bankiem a inwestorem.

 • Krok 6. Realizacja

  inwestycji (instalacja pompy ciepła).

 • Krok 7. Dostarczenie

  do banku rachunków i faktur za realizację zadania.

 • Krok 8. Kontrola

  efektów ekologicznych inwestycji w oparciu o dokumenty, które są

  podstawą wypłacenia dotacji (protokół końcowy odbioru prac;

  oświadczenie o likwidacji poprzedniego źródła ciepła – w

  przypadku źródeł ciepła opalanych węglem lub jego pochodnymi;

  pozwolenie na użytkowanie w przypadku nowych budynków, a gdy nie

  jest ono wymagane – zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o

  zakończeniu budowy oraz oświadczenie o braku wniesionego

  sprzeciwu).

 • Krok 9. Przekazanie

  dofinansowania – częściowa spłata kredytu bankowego ze

  środków Funduszu.

Więcej informacji na

temat dofinansowania do pomp ciepła i innych objętych w

programie form termomodernizacji można uzyskać wchodząc na stronę

internetową Funduszu lub kontaktując się z nim bezpośrednio.

Ważne jest to, że dofinansowanie nie może być udzielone na

przedsięwzięcia ukończone, dlatego warto zainteresować się

tematem już na etapie planowania inwestycji.