Artykuły

Dofinansowanie do pomp ciepła Skierniewice

Jak w Skierniewicach uzyskać dofinansowanie do pomp ciepła?

Jeśli chcesz dokonać

termomodernizacji systemu grzewczego w swoim domu w Skierniewicach,

możesz uzyskać na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Fundusz w

latach 2017-2018 przeznacza na ten cel 5.000.000,00 zł.

Dofinansowanie przeznaczone jest na częściową spłatę kredytu

udzielonego beneficjentowi przez bank posiadający z Funduszem umowę

o współpracę. Jak starać się o uzyskanie dotacji? Poniżej

znajdziesz wszystkie szczegóły.

Skierniewice –

dofinansowanie do pomp ciepła krok po kroku

Aby uzyskać

dofinansowanie do pomp ciepła, należy:

 1. Złożyć formularz

  zgłoszeniowy oraz niezbędne załączniki w siedzibie banku

  posiadającego umowę z WFOŚiGW w Łodzi.

 2. Poczekać na ocenę

  zdolności kredytowej przygotowywaną przez bank. Następnie wniosek

  przekazywany jest do WFOŚiGW w Łodzi, który rozpatruje go i

  wydaje decyzję o przyznaniu dofinansowania.

 3. Podpisać umowę

  kredytową z bankiem – ważne jest, aby zrobić to dopiero po

  uzyskaniu pozytywnej decyzji z Funduszu.

 4. Zrealizować

  inwestycję i rozliczyć ją z bankiem, który samodzielnie kieruje

  do Funduszu wniosek o dokonanie spłaty części kredytu.

Ważne jest, aby złożyć

wniosek w terminie, a im szybciej to się stanie, tym lepiej, jako że

budżet na ten cel dla całego województwa jest ograniczony.

Niekiedy dla wygody

mieszkańców Skierniewic pośrednictwa w uzyskaniu

dofinansowania do pomp ciepła podejmuje się miasto. W Urzędzie

Miasta należy złożyć wtedy wypełniony formularz, który pobrać

można ze strony internetowej Urzędu lub w jego siedzibie. Warto

trzymać rękę na pulsie, aby nie przekroczyć terminu składania

wniosków.

Kilka ważnych informacji

dla wnioskodawców:

 • Kto może być

  beneficjentem? Mogą to być osoby fizyczne, właściciele lub

  użytkownicy wieczyści nieruchomości; nie mogą prowadzić

  działalności gospodarczej w miejscu realizacji inwestycji.

 • Ile może wynieść

  dotacja? Nie może ona przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych

  zadania, istnieją jednak także ograniczenia dotyczące mocy

  znamionowej urządzenia.

 • Co zalicza się do

  kosztów kwalifikowanych? Zakup pompy ciepła, jej montaż

  oraz wykonanie odwiertów. Koszty niekwalifikowane to m.in.: koszt

  wykonania dokumentacji projektowej, wynagrodzenie projektantów,

  cena zakupu grzejników oraz koszt towarzyszących inwestycji robót

  (również prac odtworzeniowych). Koszty niekwalifikowane mogą być

  także objęte udzielonym kredytem bankowym, jednak tej części nie

  pokryje kwota dofinansowania.