Artykuły

Dofinansowanie do pomp ciepła Wieluń

Dowiedz się, jakie są warunki uzyskania dofinansowania do pomp ciepła w Wieluniu.

O dofinansowanie do

pomp ciepła mogą się starać osoby fizyczne będące

właścicielami/użytkownikami wieczystymi budynków. Kwota

dofinansowania przyznana na termomodernizację budynku to częściowa

spłata kapitału kredytu udzielonego przez bank współpracujący z

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowaniu podlegają koszty kwalifikowane

przedsięwzięcia, zarówno związanego z instalacją nowego systemu

grzewczego wykorzystującego odnawialne źródła energii (np. pomp

ciepła), jak i z techniczną termomodernizacją budynku (wymiana

stolarki okiennej, drzwi itd.). Kredyt udzielony przez bank może

jednak objąć również koszty niekwalifikowane.

Ile wynosi dofinansowanie

do pomp ciepła?

Kwota dofinansowania może

sięgać nawet 40% wysokości kosztów kwalifikowanych z wyjątkiem

budynków, które są wciąż w trakcie budowy lub zostały oddane do

użytku po 2015 roku. Wtedy odsetek ten może wynieść maksymalnie

30%. Dokładna wysokość ustalana jest z zastrzeżeniem, że dla

całości inwestycji kwota ta nie przekroczy 30 000 zł, a dla samej

modernizacji lub budowy źródła ciepła – 20 000 zł.

Warunkiem wypłacenia

dotacji jest osiągnięcie określonego efektu energetycznego w

pierwszym pełnym sezonie grzewczym po zakończeniu inwestycji. W

przypadku pomp ciepła wymagana jest min. 30%-wa redukcja

emisji CO2.

Wieluń – jak uzyskać

dofinansowanie do pomp ciepła?

Osoby fizyczne starające

się o dotację w Wieluniu wnioski o dofinansowanie

muszą składać w banku współpracującym z Wojewódzkim Funduszem

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Lista takich

banków, także oddziałów w Wieluniu, dostępna jest na

stronie internetowej Funduszu. Termin składania wniosków mija 30

września, a bank ma obowiązek przekazać je do Funduszu do 31

października. Kwota przeznacza na ten cel w 2017 roku to 5 000 000

zł, z czego 3 000 000 zł ma być wypłacone w roku 2017, a

pozostała część w roku 2018.

Szczegółowe informacje

dotyczące formalnej strony składania wniosków (a także

przygotowywania audytu energetycznego i innych informacji wymaganych

przez banki bądź Fundusz) dostępne są na stronie Funduszu.

Zachęcamy też do skontaktowania się z nami w tej sprawie – jako

producent pomp ciepła możemy być pomocni w staraniu się o

dofinansowanie, jak i w wyborze właściwego urządzenia

grzewczego, które przyniesie największe oszczędności energetyczne

danemu budynkowi. Zapraszamy do podjęcia współpracy z apic!