Całkowita wartość: 90 765,54 zł
Wartość dofinansowania: 64 478,40 zł

Głównym celem projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 4 pracowników firmy, zatrudnionych na stanowisku Pracownik produkcji pomp ciepła, poprzez ograniczenie oddziaływania istotnych parametrów charakteryzujących warunki pracy tj. czynników mechanicznych i obciążenia fizycznego, poprzez zakup niezbędnych urządzeń.