Blog

Gdzie zarejestrować pompę ciepła?

Gdzie i kiedy zarejestrować pompę ciepła? Co grozi za zaniechanie tego obowiązku?

Poznałeś już powody, dla których warto zamontować pompę ciepła, dowiedziałeś się już, który z rodzajów pomp ciepła najbardziej pasuje do Twoich oczekiwań oraz co zrobić, by uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż urządzenia. Pamiętaj jednak, że kiedy pompa ciepła pojawi się już w Twoim domu, musisz zadbać o jeszcze jedną rzecz, a mianowicie o jej zarejestrowanie. Jak i gdzie to zrobić? Wyjaśniamy poniżej.

Czy rejestracja pompy ciepła jest obowiązkowa?

Obowiązek rejestracji pompy ciepła reguluje ustawa F-gazowa, czyli Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową SZWO, która odnosi się do Rozporządzeń wydanych przez Wspólnotę Europejską w kwestii stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych. Ustawa ta definiuje właściciela pompy ciepła jako operatora, który jest odpowiedzialny za:

 • zlecanie regularnych przeglądów i kontrolowania tego, jak działa urządzenie,
 • ewentualne naprawy,
 • odnotowywania przeglądów w Karcie urządzenia.

By móc wypełniać te zalecenia, najpierw konieczne jest zarejestrowanie pompy ciepła, czyli założenie jej Karty urządzenia. Musi to zrobić właściciel urządzenia, które zawiera:

 • więcej niż 5 ton czynnika chłodniczego w przypadku urządzeń niehermetycznie zamkniętych, którymi są określane pompy ciepła typu split,
 • więcej niż 10 ton czynnika chłodniczego w przypadku urządzeń hermetycznie zamkniętych, do których zaliczamy pompy ciepła solanka/woda i pompy powietrze/woda typu monoblok.

Rejestracja pompy ciepła – gdzie i kiedy to zrobić?

Właściciel pompy ciepła, zwany w ustawie operatorem, jest zobowiązany do dokonania rejestracji pomp ciepłą w terminie:

 • 15 dni od momentu dostarczenia urządzenia w przypadku pomp ciepła hermetycznie zamkniętych,
 • 15 dni od pierwszego uruchomienia pomp ciepła niehermetycznie zamkniętych.

Jak zarejestrować pompę ciepła? W pierwszej kolejności należy założyć konto w Centralnym Rejestrze Operatorów na stronie: http://www.cro.ichp.pl/. Kiedy konto zostanie pozytywnie zweryfikowane, należy się zalogować, a następnie zająć się zakładaniem Karty urządzenia. W tym celu konieczne będzie podanie kilku informacji, które znajdują się na tabliczce znamionowej pompy ciepła, czyli m.in. numer fabryczny, rok konstrukcji, rodzaj czynnika chłodniczego oraz jego ilość. Po założeniu Karty, istnieje możliwość udostępnienia jej posiadającemu odpowiednie uprawnienia serwisantowi lub instalatorowi, który będzie mógł dokonywać wpisów dotyczących przeglądów i napraw.

Co grozi za brak rejestracji pompy ciepła?

Organem kontrolującym wypełnianie obowiązku rejestracji pompy ciepła oraz uzupełniania Karty urządzenia jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. W sytuacji, gdy spóźnisz się z dopełnieniem formalności lub zupełnie ich zaniechasz, musisz się liczyć z nałożeniem przez WIOŚ kar finansowych w wysokości:

 • od 600 zł do 3000 zł za:
  – przekroczenie terminu 15. dni na sporządzenie Karty urządzenia,
  – pozostawienie bez poprawy błędu zawartego w Karcie,
  – przekroczenie terminu 15. dni na wykonanie wpisu o wykonanej naprawie lub przeglądzie.
 • od 4000 zł do 10000 zł za:
  – brak kontroli szczelności układu chłodniczego, która powinna mieć miejsce co najmniej raz na 12 miesięcy w przypadku pomp ciepła o ilości czynnika chłodniczego w wysokości co najmniej 5 ton,
  – niedopilnowanie tego, aby wpisu w Karcie urządzenia dokonywała osoba posiadająca stosowne uprawnienia,
  – brak ponownej kontroli szczelności w odpowiednim terminie (tj. po upływie miesiąca) po wykryciu i naprawieniu awarii.

Jeśli masz pytania dotyczące rejestracji pomp ciepła lub chcesz dowiedzieć się czegoś więcej w tym temacie, skontaktuj się z nami!