Artykuły

Montaż, instalacja pompy ciepła Mława

Dowiedz się, jak przebiega montaż pompy ciepła krok po kroku.

Instalację pompy

ciepła można podzielić na trzy główne etapy, choć tak

naprawdę dopiero ostatni z nich łączy się z faktycznym montażem

sprzętu. Poniżej przedstawiamy pokrótce, jak przebiegają prace

związane z instalacją tego urządzenia grzewczego. W celu uzyskania

dalszych szczegółów klientów z Mławy zapraszamy do

kontaktu.

Instalacja pompy ciepła

etap I – dolne źródło

W pierwszej kolejności

należy ustalić, jakie rodzaje pompy ciepła mogą się

sprawdzić w danym budynku. W tym celu należy zbadać warunki

geotechniczne na działce oraz dokładnie określić lokalizację

obiektu (w przypadku domów, które dopiero są budowane).Należy też

zastanowić się nad własnymi oczekiwaniami (pożądana wysokość

temperatury w budynku, rodzaj podłóg w pomieszczeniach itd.). Na

tej podstawie możliwe jest wybranie dolnego źródła dla urządzenia

i instalacja kolektorów pionowych lub poziomych. Najczęściej

wykonywane są odwierty pionowe, jednak nie jest to jedyna dostępna

opcja. Ich rodzaj należy dobrać biorąc pod uwagę warunki panujące

na danym terenie.

Instalacja pompy ciepła

etap II – system c.o.

Gdy już wybraliśmy

rodzaj pompy ciepła oraz zdecydowaliśmy się na dolne

źródło, kolejnym etapem jest wybór systemu grzewczego dla

obiektu. Dla pomp ciepła szczególnie polecanym rozwiązaniem jest

ogrzewanie podłogowe, które w gwarantuje najlepsze efekty i

najbardziej wydajne ogrzewanie pomieszczeń. Dlatego też etap drugi

realizacji inwestycji to montaż rur pod instalację ogrzewania

podłogowego.

Instalacja pompy ciepła

etap III – montaż pompy

Gdy wykonane są już

odwierty oraz instalacja ogrzewania podłogowego, należy przygotować

pomieszczenie, w którym zainstalowana zostanie pompa ciepła.

Jako że jest to urządzenie pracujące bardzo cicho, „kotłownia”

nie stawia dużych wymagań. Po napełnieniu, odpowietrzeniu i

przygotowaniu systemów c.o. i c.w.u., następuje montaż urządzenia

oraz jego uruchomienie. Następnie należy dokonać niezbędnych

regulacji pracy systemu i dostosować go do oczekiwań użytkowników.

Wszystkim tym oczywiście zajmuje się instalator, który opuszcza

budynek dopiero w momencie, gdy prace są zakończone, urządzenie

wyregulowane, a mieszkańcy w pełni poinformowani na temat jego

dalszego użytkowania.

Apic zaprasza klientów z

Mławy do składania zamówień na pompy ciepła oraz

skorzystania z usług współpracujących z nami instalatorów.

Więcej szczegółów chętnie przedstawimy telefonicznie lub mailowo

– zapraszamy!