Wyświetlanie jednego wyniku

Pokaż 6

PROJEKT JAKO FAZA POPRZEDZAJĄCA REALIZACJĘ

Apic design oferuje sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej pompy ciepła w zakresie:

1) Indywidualnego projektu instalacji ogrzewania podłogowego:

  • obliczenia projektowanego obciążenia cieplnego wg normy PN-EN 12831 oraz sezonowego zapotrzebowania na energię wg normy EN 832
  • szczegółowe rysunki ułożenia poszczególnych pętli grzewczych ze wszystkimi informacjami niezbędnymi do wykonania instalacji
  • obliczenia hydrauliczne ogrzewania podłogowego – średnice i rozstaw rur, długość pętli, nastawy na rozdzielaczu i temperatury na powierzchni podłogi grzewczej oraz inne informacje potrzebne do doboru źródła ciepła.

2) Indywidualnego projektu dolnego źródła pompy ciepła:

  • określenie całkowitej długości odwiertu dla układów woda-glikol przy kolektorach pionowych w zależności od lokalnych warunków geolog.
  • określenie całkowitej długości kolektorów poziomych wraz z rys.
  • ułożenia pętli niezbędnymi do wykonania instalacji dla układów woda-glikol określenie wymaganej wydajności ujęć wód podziemnych dla układów woda-woda

3) Indywidualnego projektu kotłowni dla pompy ciepła:

  • dobór urządzeń stanowiących wyposażenie kotłowni
  • określenie nastaw wszystkich elementów regulacyjnych