A-pic
pompy ciepła
apic innowacyjne i inteligentne rozwiązania grzewcze

Zasada działania P. C. z bezpośrednim odparowaniem (ziemia – woda)

POMPA CIEPŁA Z BEZPOŚREDNIM ODPAROWANIEM

Uruchomienie w 2011r. produkcji gruntowych pomp ciepła w układzie bezpośredniego odparowania było naturalną odpowiedzią na zgłaszane zainteresowanie rynku pomp ciepła tańszymi instalacjami. W pompach ciepła typu grunt – woda zastąpiono typowy system kolektora glikolowego (układ glikol – woda) wymiennikiem miedzianym bezpośredniego odparowania. Pozwoliło to na zmniejszenie łącznej długości dolnego źródła, a przez to zmniejszenie kosztu instalacji pompy ciepła. W systemie bezpośredniego parowania czynnik chłodniczy jest medium roboczym, które bezpośrednio uczestniczy w procesie wymiany ciepła w gruncie. Niezaprzeczalną zaletą układów bezpośredniego parowania jest również fakt osiągania najwyższych współczynników efektywności energetycznej COP dla całej instalacji, ponieważ odpadają dodatkowe wymienniki ciepła i pompy obiegowe dolnego źródła. W związku z tym, że dolnym źródłem takiej instalacji jest nadal grunt, sposób wykonania dolnego źródła gruntowej pompy ciepła bezpośredniego parowania może występować w dwóch wariantach: układ kolektora poziomego lub układ kolektora pionowego.Porównanie nakładów inwestycyjnych na realizację instalacji pompy ciepła w układzie glikol-woda z pompą ciepła bezpośredniego odparowania.

Założenia:

  • Pompa ciepła jest jedynym źródłem ciepła w rozpatrywanym budynku.
  • Powierzchnia użytkowa wynosi 200 m2.
  • Przyjęto przygotowanie CWU dla rodziny 4 osobowej (zasobnik 300 l)
RAZEM41900RAZEM35350
L.p.OpisUkład glikol-woda (system tradycyjny)Układ ziemia-woda (system bezpośredniego odparowania)
SzczegółyCena PLN nettoSzczegóły
Cena PLN netto
1.Pompa ciepłaapic 15 GW14200apic 15 ZW14900
2.Dolne źródłoOdwiert pionowy 240 m16800Odwiert pionowy 120 m11900
3.Zestaw instalacyjny dolnego źródłaRozdzielacz, pompa obiegowa12350________________________________
4.Zasobnik CWU300 l3550300 l3550
5.Zestaw instalacyjny CWUGrupa bezpieczeństwa, pompka lub zawór, naczynie, kształtki, złączki1050Grupa bezpieczeństwa, pompka lub zawór, naczynie, kształtki, złączki1050
6.Zestaw instalacyjny dolnego źródłaGrupa bezpieczeństwa, pompka lub zawór, naczynie, kształtki, złączki1950Grupa bezpieczeństwa, pompka lub zawór, naczynie, kształtki, złączki1950
7.Wykonanie kotłowni + uruchomienierobocizna2000robocizna2000