DWQA QuestionsKtóry z systemów dolnego źródła ciepła jest najkorzystniejszy?
admin Personel zapytał 1 rok temu

Powietrzny, wodny, gruntowy? Podobno ma znaczenie region, w którym mieszkamy – ja mieszkam w południowej Polsce (małopolskie). Zależy mi na niezawodnym systemie, ponieważ nie zamierzam inwestować w inne źródło ciepła, żeby np. dogrzać dom w zimie.

1 odpowiedzi
Apic Personel odpowiedział 1 rok temu

Najlepsze jest takie dolne źródło, które cechuje się największą stabilnością temperaturową. Korzystnie jest również, jak zakres temperaturowy dolnego źródła zawiera się w przedziale:
>5°C<25°C. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko takie kryteria, najkorzystniejszym wyborem okaże się wodny układ dolnego źródła. W praktyce do głosu przy wyborze rodzaju dolnego źródła dochodzą również inne czynniki techniczno-ekonomiczne takie jak:

  • dostępność dolnego źródła (np. woda i jej jakość),
  • koszt wykonania (np. odwierty w trudnym terenie),
  • sposób zagospodarowania działki (np. poziomy wymiennik na małej działce).

Lokalizacja inwestycji może być czynnikiem decydującym o wyborze systemu dolnego źródła. W Małopolsce warunki geologiczne mogą być trudne (ale nie muszą). Dlatego odwiert może być droższy niż standardowy. Jeżeli wielkość działki nie pozwala na wykonanie wymiennika poziomego, to jedynym rozwiązaniem jest powietrzna pompa ciepła.