A-pic
pompy ciepła
apic innowacyjne i inteligentne rozwiązania grzewcze

Dofinansowanie do pomp ciepła Opoczno

2017/06/20 08:39

Dofinansowanie do pomp ciepła należy się tym, którzy zdecydowali się na instalację takiego urządzenia w swoim budynku w celach termomodernizacyjnych. Jedynym warunkiem jest dopełnienie wszelkich formalności. Znaczenie może mieć także kolejność zgłaszania wniosków o dofinansowanie, gdyż z oczywistych przyczyn budżet na ten cel nie jest nieograniczony.


W przypadku mieszkańców Opoczna, instytucją zajmującą się przyznawaniem dotacji na cele termomodernizacyjne budynków jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie należy się jednak zgłaszać do niego bezpośrednio z wnioskiem, ponieważ pośrednikiem w uzyskaniu dofinansowania zawsze jest bank, który udziela inwestorowi kredytu oraz ma z Funduszem podpisaną umowę o współpracy.


Dofinansowanie do pomp ciepła krok po kroku


Co należy zrobić, aby uzyskać dofinansowanie do pomp ciepła w Opocznie?


  • Krok 1. Zapoznanie się z listą banków w Opocznie, które współpracują z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  • Krok 2. Złożenie do wybranego banku wniosku o udzielenie dofinansowania z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału. Wniosek musi być złożony z wykorzystaniem obowiązujących formularzy.

  • Krok 3. Oczekiwanie na decyzję kredytową banku.

  • Krok 4. Po przyznaniu kredytu na termomodernizację przekazanie przez bank wypełnionych wniosków do Funduszu.

  • Krok 5. Podpisanie umowy kredytowej pomiędzy bankiem a inwestorem.

  • Krok 6. Realizacja inwestycji (instalacja pompy ciepła).

  • Krok 7. Dostarczenie do banku rachunków i faktur za realizację zadania.

  • Krok 8. Kontrola efektów ekologicznych inwestycji w oparciu o dokumenty, które są podstawą wypłacenia dotacji (protokół końcowy odbioru prac; oświadczenie o likwidacji poprzedniego źródła ciepła – w przypadku źródeł ciepła opalanych węglem lub jego pochodnymi; pozwolenie na użytkowanie w przypadku nowych budynków, a gdy nie jest ono wymagane – zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz oświadczenie o braku wniesionego sprzeciwu).

  • Krok 9. Przekazanie dofinansowania - częściowa spłata kredytu bankowego ze środków Funduszu.


Więcej informacji na temat dofinansowania do pomp ciepła i innych objętych w programie form termomodernizacji można uzyskać wchodząc na stronę internetową Funduszu lub kontaktując się z nim bezpośrednio. Ważne jest to, że dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia ukończone, dlatego warto zainteresować się tematem już na etapie planowania inwestycji.