A-pic
pompy ciepła
apic innowacyjne i inteligentne rozwiązania grzewcze

Czynniki warunkujące wybór dolnego źródła

1. Możliwości techniczne zastosowania określonego rodzaju dolnego źródła na danym terenie (danej działce): Przy gruntowych pompach ciepła kolektor poziomy wymaga dużej powierzchni działki oraz powierzchni biologicznie czynnej nad kolektorem (niska roślinność, plac zabaw, trawnik).Dla wodnych pomp ciepła czynnikami technicznymi decydującymi o możliwości zastosowaniatego rodzaju dolnego źródła jest jakość wody na danym terenie oraz wydajność studni (zasilającej i zrzutowej).

2. Nakłady inwestycyjne:
Na ogół najmniejsze koszty związane są z wykonaniem kolektora poziomego.

3. Koszty eksploatacyjne:
Należy pamiętać, że sprawność pompy ciepła zmienia się wraz ze zmianami temperatur dolnego i górnego źródła. W związku z tym, że największą stabilnością termiczną charakteryzuje się układ typu woda-woda, wodne pompy ciepła uzyskują najwyższe współczynniki sprawności energetycznej. Trzeba mieć również na względzie, że zużycie prądu przez pompę ciepła zależy od tego, z jakim chwilowym współczynnikiem COP pracuje. Zastosowanie powietrznej pompy ciepła w polskich warunkach klimatycznych wiąże się z wyższymi kosztami eksploatacji w porównaniu z gruntową pompą ciepła

4.Obsługa instalacji:
Gruntowe pompy ciepła są w zasadzie bezobsługowe. Przy wodnych pompach ciepła użytkownik musi kontrolować czystość osadników zanieczyszczeń (filtrów).