A-pic
pompy ciepła
apic innowacyjne i inteligentne rozwiązania grzewcze

Ogólna zasada działania pompy ciepła

Pompa ciepła jest technologią ogrzewania obiektów budowlanych energią elektryczną, do której dodaje się 2-5 krotnie większa energia cieplna, pobierana z powietrza lub gruntu. Zatem płacąc za 1 kWh pobranej energii elektrycznej otrzymuje się dodatkowe 2-5 kWh darmowej energii cieplnej. Działanie pompy ciepła polega na cyklicznej zmianie stanu fizycznego czynnika krążącego w obiegu termodynamicznym: sprężanie, skraplanie, rozprężanie, parowanie. Sprężarka „serce układu” zasilana z zewnątrz za pomocą prądu elektrycznego spręża parę czynnika chłodniczego, w wyniku czego wzrasta temperatura tej pary. W skraplaczu para ulega skropleniu oddając swoje ciepło wodzie krążącej w instalacji ogrzewania (górne źródło). Następnie ciekły i sprężony czynnik chłodniczy przepływa przez zawór rozprężny i w procesie rozprężania następuje gwałtowny spadek temperatury. „Zimny” czynnik chłodniczy, przepływając pod niskim ciśnieniem przez parownik ogrzewa się pobierając ciepło od czynnika roboczego (wody, solanki bądź innego płynu pośredniczącego) dolnego źródła. W wyniku ogrzania czynnik chłodniczy odparowuje, a para zasysana jest przez sprężarkę i cały cykl się powtarza.